Etkinliklerimiz

EPİMER SEMPOZYUMU
14 ARALIK 2018
KALYON OTEL/İSTANBUL
PROGRAM
EPİLEPSİDE NÖROGÖRÜNTÜLEME

PROGRAM
08:30-0845 AYŞEN GÖKYİĞİT-NERSES BEBEK
KAYIT

08:45-09:00 AÇILIŞ
09:00-10:30 RESMİ BÜTÜNÜNE BAKMAK
OTURUM BAŞKANLARI:SERAP SAYGI,BETÜL BAYKAL,ALİ CANBOLAT
09:00-09:30 EPİLEPSİDE NÖRO GÖRÜNTÜLEMENİN KLİNİK ÖNEMİ NAZ YENİ
09:30-10:00 NÖROGÖRÜNTÜLEMEDE ANATOMİK İPUÇLARI AYŞİN KALE
10:00-10:30 CERRAHİ YAKLAŞIMDA GÖRÜNTÜLEME ALTAY SENCER
10:30-1100 TARTIŞMA VE KAHVE ARASI
11:00-12:30 EPİLEPSİDE GÖRÜNTÜLRME
OTURUM BAŞKANLARI:İBRAHİM BORA, HACER BOZDEMİR,ERHAN BİLİR
11:00-11:45 EPİLEPSİDE KRANYAL GÖRÜNTÜLEME
“HİPOKAMPAL SKLEROZ,TÜMÖRLER,VASKÜLER ANOMALİLER SERRA SENCER
11:45-12:30 PEDİATRİK EPİLEPSİDE KLİİSYENGÖRÜNTÜLEMEDEN NE BEKLER?
GELİŞİMSEL ANOMALİLER VE DİĞER ÖZEL NEDENLER ZUHAL YAPIICI
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00 BEYNİN FONKSİYONUNU ANLAMAK MÜMKÜN MÜ?
OTURUM BAŞKANLARI:EPİLEPSİDE MR GÖRÜNTÜLEME KADER KARLI OĞUZ
14:15-15:00 KRANYAL PET VE SPECT: İKTAL-İNTERİKTAL BULGULAR EBRU YILMAZ
15:00-15:30 TARTIŞMMA VE KAHVE ARASI
15:30-17:30 EPİLEPSİ GÖRÜNTÜLEMESİNDE ÖZEL DURUMLAR
OTURUM BAŞKANLARI:AYŞEN GÖKYİĞİT, BERRİN AKTEKİN
TARTIŞMACILAR:ÇİDEM ÖZKARA,KADRİYE AĞAN
15:30-16:00 MR NEGATİF HASTALARA YAKLAŞIM
GÖRÜNTÜLEME VE NÖROPATOLOJİK KORELASYONBARIŞ BAKLAN,KUBİLAY AYDIN,AYŞE MUDUN
13:30-14:15 MUSTAAF UZAN
16:00-16:30 İNVAZİV EEG;GÖRÜNTÜLEME İLEKORELAZYONU İRSEL TEZER
16:30-16:45 NONLEZYONEL EPİLEPSİLİ HASTALARDA KRANİYAL PET EBRU NUR VALI YAVUZ
16:45-17:00 STATUS EPİLEPTİKUSTA GÖRÜNTÜLEME BULGULARI FERDA İLGEN USLU
17:00-17:15 FONKSYONEL İLAÇ KULLANIMI GÖRKEM ŞİRİN
17:15-17:30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI İBRAHİM ÖZTURA
17:30-17:40 TARTIŞMA
17:30 DİLEKLER,GÖRÜŞLER VE KAPANIŞ NERSES BEBEK

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved