Temporal Lob Epilepsisinde 21. Yüzyılda Molekülerden Görüntülemeye Neredeyiz?

İstanbul Üniversitesi EPİMER Sempozyumu

18 Ekim 2019, Cuma, 

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi- Beyazıt

08:30-08:45

Kayıt

08:45-09:00

Açılış

Ayşen Gökyiğit

Nerses Bebek

09:00-10:30

Resmin bütününe bakmak

Oturum Başkanları: Ayşen Gökyiğit, Hacer Bozdemir, Ali Canbolat

09:00-09:30

Temporal lob epilepsisinde semiyolojik özellikler; gruplandırılabilir mi?

Naz Yeni

09:30-10:00

İktal ve interiktal elektrofizyolojik bulgular; prognoza katkısı var mı?

Candan Gürses

10:00-10:30

‘’Febrile seizures and TLE in children: Subtypes, prognostic clues, EEG patterns’’

Michael Koutroumanidis

10:30-10:50

Tartışma ve Kahve Arası

10:50:12:20

Temporal lobu anlamak mümkün mü?

Oturum Başkanları: İbrahim Bora, Mustafa Uzan, Çiğdem Özkara

10:50-11:20

Temporal lob epilepsisine histopatolojik yaklaşım

Bilge Bilgiç

11:20-11:50

TLE’de mekanizma, deneysel çalışmaların getirdikleri

Filiz Onat

11:50-12:20

Ailesel ve genetik TLE’leri (LGI1, Familial febril nöbet)

Gülnihal Kutlu

12:20-13:00

Öğle Yemeği

13:00-15:00

Epilepside Görüntüleme

Oturum Başkanları: Barış Baklan, Erhan Bilir, Bülent Oğuz Genç

13:00-13:30

TLE görüntüleme ve cerrahisi için anatomik ipuçları           

Ayşin Kale

13:30-14:00

MR görüntüleme yöntemleri; ILAE önerileri

Serra Sencer

14:00-14:30

Kranyal PET ve SPECT: İktal- İnteriktal Bulgular

Ebru Yılmaz

14:30-15:00

TLE’sinde Nöropsikolojik değerlendirme

Öget Öktem Tanör

15:00-15:20

            Tartışma ve Kahve Arası

15:20-17:20

Tedavi

Oturum Başkanları: Betül Baykan, Oğuz Osman Erdinç, Sibel Velioğlu

15.20-15:50

Bilateral, dual patolojili ve MR negatif, hastalara yaklaşım; İnvaziv EEG kime ve ne zaman?

Serap Saygı

15:50-16:00

Temporal lob epilepsisinde cerrahi yöntemler

Altay Sencer

16:00-16:30

Psikiyatrik komorbidite; iktal-interiktal psikoz, cerrahi öncesi ve sonrası değerlendirme, takip

Işın Baral Kulaksızoğlu

16:30-17:00

Cerrahi sonrası takip; ilaç kesme, prognoz

Berrin Aktekin

17:00-17:20

Akılcı İlaç Kullanımı

İbrahim Öztura

17:20

Tartışma ve kapanış

Nerses Bebek


Yaklaşan Etkinlikler

Temporal Lob Epilepsisinde 21. Yüzyılda Molekülerden Görüntülemeye Neredeyiz?

Konum